FANDOM


נגיד בעל שם לא ידוע
250px
גזע אדון זמן
 אדון הזמן השלישי היה חלק מבית הדין שגזר על הדוקטור השני התחדשות וגלות על כדור הארץ. (משחקי מלחמה) אותו אדון זמן היה נגיד בזמן התקרית שדרשה את עזרתם של שלושת התגלמויותיו הראשונות של הדוקטור. (שלושת הדוקטורים)

מאחורי הקלעיםעריכה

  • השחקן קלייד פוליט שיחק את שתי הדמויות האלו, מה שרומז שייתכן מאוד ששניהם היו אותו אדון זמן.