FANDOM


"הנערה באח"
הנערה באח
עונה
פרק

2
4
שודר בתאריך
6 במאי 2006
מיקום
שנה
המאה ה-51, המאה ה-18
נכתב ע"י
בוים ע"י
פורמט
{{{פורמט}}}
הפרק הקודם
הפרק הבאתקציר עריכה

הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר בגורלה של אצילה צרפתייה אחת.

עלילה עריכה

כאשר רוז,מיקי והדוקטור הגיעו לספינת חלל במאה ה51, הם גילו שעל הספינה נמצאים חלונות למאה ה18 בצרפת. החלונות מלווים את חייה של מאדם דה פומפדור וכל חלון מהווה זמן אחר בתקופת חייה. הדוקטור נכנס כל פעם בחלון אחר לתוך חייה ולאחר מכן חוזר לתוך הספינה. בכל פעם שנכנס לחייה מבטיח לה שכאשר תצטרך עזרה הוא יגיע לעזור לה.

הם מגלים שעל הספינה אין יותר אנשים ונשארו רק רובוטים, הרובוטים הרגו את כל האנשים שהיו על הספינה בשביל להשתמש בחלקי גופם לתיקון הספינה. שמסיבה מסוימת הרובוטים חושבים שכאשר מאדם דה פומפדור תגיע לגיל 33 היא תהיה "מוכנה" והם יוכלו לקחת אותה ולהשתמש בה בשביל להינצל. כאשר היא מגיעה לגיל 33 הרובוטים נכנסים לחייה ומנסים לקחת אותה. באותו הערב ישנה מסיבה גדולה עם הרבה משתתפים, כאשר הרובוטים מגיעים לקחת אותה פורצת בהלה. מדאם דה פומפדור שזכרה את הבטחת הדוקטור צועקת את שמו בתקווה שיגיע ואכן הוא מגיע. הם קובעים להיפגש עוד מעט ולנסוע ביחד בטארדיס, הדוקטור חוזר לספינה והולך לחלון הבא אבל אז זה כבר מאוחר מדי, המדאם כבר נפטרה ולדוקטור כבר אין אפשרות לפגוש אותה.