FANDOM


DistnatPast

גיבוש מערכת השמש סול וסיום העת האפלה (הכלה הנמלטת).

העבר הרחוק הייתה תקופה שהייתה יחסית מרוחקת מהתקופות בהן הדוקטור ביקר בדרך כלל. התקופה לא הוגדרה כטווח תאריכים מדויק, אבל לעיתים הספירה שלו מתחילה מהמפץ הגדול (או אפילו מוקדם יותר) ונגמרת בערך בתקופה בה בני אדם מודרניים התפתחו על כדור הארץ, בערך בשנת 100,000 לפני הספירה. ידוע שהעת האפלה של היקום התרחשה כחלק מהעבר הרחוק.

היסטוריהעריכה