FANDOM


התיבה
250px-Ark title
עונה
פרק

6
שודר בתאריך
5 במרץ- 26 במרץ, 1966
מלווים
אויב
מיקום
בוים ע"י
פורמט
4 פרקים של 25 דקות


התיבה (באנגלית, "The Ark") הוא הפרק השישי בעונה השלישית של הסדרה המקורית של דוקטור הו.

הסיפור עובד לפרוזה בשם התיבה.

זהו הסיפור הראשון שמתרחש בעתיד הרחוק של האנושות, והסיפור הראשון שמתאר את הרס כדור הארץ. הסיפור מחולק לארבעה חלקים:

  • שמי הפלדה (The Steel Sky)
  • המגפה (The Plague)
  • החזרה (The Return)
  • הפצצה (The Bomb)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.