FANDOM


חצות
Midnight entity
מקום מוצא חצות
הופעה חצות
שחקן עיקרי לזלי שארפ

הישות חצות הייתה צורת חיים שהתקיימה על כוכב הלכת חצות. היא הייתה אחת מהיצורים היחידים עליהם לדוקטור לא היה ידע כלל, וזה מלמד משהו על האפלה בה חיה הישות, בהינתן הידע התיאורתי והמעשי המקיף של הדוקטור בנוגע לצורות החיים ברחבי החלל והזמן. לישות לא ניתן שם, ולא ידוע שהייתה לו צורה גשמית כלשהי מעבר לצל שרץ ברחבי הרקע.

ביוגרפיה עריכה

נא להוסיף

יכולות עריכה

נא להוסיף

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.