FANDOM


חצות
Midnight (Planet)
סוג כוכב לכת
מיקום מערכת זיאון
מתיישבים ישות חצות
הופעה חצות

חצות היה כוכב לכת ללא אוויר שהקיף את הכוכב האקס-טוני זיאון, והורכב בעיקר מהרי וקרחוני יהלום. עד המאה ה-27, בני אדם הצליחו להתיישב בו.

סקירה עריכה

פני השטח של הכוכב מבוסס-היהלום היו פעילים גאולוגית; התדרדרויות יהלומים התרחשו לעיתים קרובות, במהלכן פיסות יהלום ענקיות התנתקו מהקרחונים ונפלו אל הקרקע, וסופר שיש בו אפילו מפל ספיר. רעידות אדמה היו בלתי אפשריות. הפלנטה הייתה דוממת במשך מיליוני שנים לפני הגעת בני האדם. לא הייתה בו אטמוספירה והואמן שלא יכולה להתפתח בו אף צורת חיים עקב הקרינה האקס-טונית שהופצה מהכוכב שלו, לא משנה אם היא מבוססת-פחמן, מבוססת-מימן, סיליקטית, גזית או אחרת (רשת: קבצי המפלצות: חצות).

פלנטת נופש עריכה

למרות הסביבה העוינת שלו, תאגיד טירת הנופש הפך את חצות לפלנטת נופש, ברצון לנצל את המראות המדהימים שלו. מאחר שאף בן אדם לא יכול היה ללכת על פני הכוכב או אף לגעת ביהלומיו, טירות הנופש נבנו בנפרד והורדו בשלמותן מהחלל. הם הציעו שירותי ספא, מסעדת אנטי-כבידה, וחברת אוטובוסים שנקרא טיולי קרוסיידר, שהציעה סיורי תצפית באתרים על פני הפלנטה הציוריים, דוגמת אגם הספיר, קניון מכשפת החורף והחוף רב הפנים. רבים מאתרים אלה כוסו בכיפות זכוכית ענקיות, שהגנו על בני האדם מקרני השמש האקס-טוניות. לדברי דונה נובל, בעלוני הנסיעה מצוין שעובי הכיפות האלו הוא 4.5 מטרים. במסעו לחצות עם דונה, הדוקטור העשירי גילה צורת חיים שהצליחה להתפתח ולשרוד איכשהו על פני הפלנטה. הוא קיבל הוכחה לכך כאשר הישות תקפה את המעבורת עליה היה. לאחר שכמעט ולא שרד את המתקפה, הוא הזהיר את התאגיד מפני הסכנה, והתאגיד על כל בני האדם שלו נטשו את הכוכב. הישות נשארה לא מזוהה ולא ידועה (חצות).

דונה סיפרה לסביה, וילפרד, על הכוכב חצות שעשוי מיהלומים. הוא חזר על הסיפור באוזני רוז טיילר, כשזו הצילה אותו ואת סילביה נובל מפני דאלק כאשר כדור הארץ נגרר לתוך מפל המדוזה (כדור הארץ הגנוב).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.