FANDOM


מאי יוני יולי
1
8 7 6 5 4 3 2
15 14 13 12 11 10 9
2 21 20 19 18 17 16
29 28 27 26 25 24 23
30

יוני הוא החודש השישי של השנה, ע"פ הסטנדרטים של לוח השנה כפי שמשומש לפחות באנגליה ב-2010. בלילה בו איימי פונד התחילה לטייל עם הדוקטור האחד עשר, השעון המעורר שליד המיטה שלה הראה את התאריך 25/6/2010, ואז, לאחר התחלפות השעון לשעה 12, התאריך השתנה ל-26/6/2010. מאחר והמספר השמאלי השתנה ולא כל המספר, ניתן להניח שהמספר 6 יהיה החודש. (המפץ הגדול) הדוקטור מאוחר יותר תיארך את זה כיום שבו הטארדיס התפוצצה, ומסתיים בקריסת אירועים כוללת (הפנדוריקה נפתחת).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.