FANDOM


כרונובורים
250px

הכרונובורים היו יצורים טרנסצנדנטליים דמויי-אלים שנמצאו בקאלאבי-יאו ספייס ובמוראס.

הופעהעריכה

הכרונובורים נתפסו בדרך כלל כדמויי אדם לבנים, עם כנפיים קטנות וראש דמוי קסדה; למרות זאת, הם יכולים לשנות את צורתם בקלות. לכרונובורים היו שלושה מקורות מזון עיקריים. ככלל, הם יכלו להזין את עצמם בעזרת האנרגיה הטבעית שנמצאה בקאלאבי-יאו ספייס, אבל הם ראו אותו כמזון "משעמם" ולא מושך. הם יכלו להזין עצמם גם בעזרת אכילת ההיסטוריה של גזעים דמויי אדם, דבר שיגרום למחיקת גזעים אלה מהיקום; הכרונובורים אהבו במיוחד לאכול את ההיסטוריה של אדוני הזמן. המאכל האהוב על הכרונובורים היה יקומים מקבילים, אותם הם ניסו לטרוף כאשר התגלו. בגלל תפריט זה, הכרונובורים עוררו פחד ושנאה אצל יצורים טרנסצנדליים אחרים, ובמיוחד אצל הנצחיים. (פרוזה: מלאך הקוונטום) הם הוחשבו ל"בני הדודים" של הטמפרון. (אודיו: סירנות בזמן)

היסטוריהעריכה

הכרונובורים הונהגו על ידי המארח המקודש, קבוצה של כרונובורים מסוכנים במיוחד, וקרונוס - כרונובור/נצחי מעורב. (פרוזה: מלאך הקוונטום) הכרונובורים עוררו פחד באלאנטיס, דבר שיגרום מאוחר יותר להתייחסות של אנשי אטלאנטיס אליהם כאלים; מאוחר יותר, קרונוס יהרוס את אטלאנטיס. (מפלצת הזמן)

למרות שהיו חזקים מאז ומתמיד, הכרונובורים לא תמיד חיו בקאלאבי-יאו ספייס. בעבר, הם חיו ביקום הרגיל, ויכלו לשלוט בזמן כמו גזעים אחרים שיכלו לשלוט בו. הם ניזונו מהאנרגיה של כוכבים. למרות שהיו חזקים, עדיין היו להם נקודות חולשה. הם יצרו את הלב האפל על מנת להזין את הצעירים והחלשים של מינם, שיכלו לשגר את האנרגיה הזו לכל נקודה בזמן ובחלל. (פרוזה: הדרך האפלה)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.