FANDOM


המברג קולי ( או באנגלית Sonic Screwdriver) הוא "נשקו" של הדוקטור , הדוקטור לוקח את המברג שלו לכל מקום . ומשתמש בו בעת הצורך . הדוקטור לא מאמין במוות כפתרון , ולכן משתמש במברג .

FPYO0YSFHFQ4KB5.MEDIUM

הדוקטור העשירי משתמש במברג

למברג שימושים רבים : לפתוח מנעולים ודלתות, לפרוץ מחשבים ומערכות, להצית אש,תיקון של מכשירים וקילקול של מכשירים.

בנוסף במהלך העונות נראו אנשים רבים המשתמשים במברגים קוליים ואף ב"חיקויים" שלהם לדוגמא : שרה ג'יין סמית השתמשה ב ליפסטיק קולי (מברג קולי הנראה כמו ליפסטיק) או כמו שלאומנת של אדיפוס מיס. פוסטר היה מברג על קולי משלה .

במהלך הסדרה המברג השתנה מספר פעמים וכיום ארוך , כסוף ומוציא אור ירוק מקצהו . בנוסף הדוקטור נתן מספר פעמים למלוות שלו להתמש במברג כהגנה .

במידה ושמים שני מתקנים קוליים אחד מול השני, נוצר רעש צורם ומחריד אוזניים שלמעשה "מהמם" ועזר לדוקטור למשוך זמן כדי לברוח. שותפים לפשע

מברג לייזרעריכה

מברג הלייזר (או Laser Screwdriver באנגלית) דומה למברג הקולי אך הוא נשקו של המאסטר לפי מה שידוע לנו הוא יכול לפתוח מנעולים ודלתות, לפרוץ מחשבים ומערכות, להצית אש,תיקון של מכשירים , קילקול של מכשירים - כמו מברג קולי, אך המאסטר הוסיף למברג שלו את תמצית המכונה של לאזרוס ולכן המברג יכול להפוך יצורים חיים למבוגרים יותר או צעירים יותר.

XDDD

המסטאר מחזיק את מברג הלייזרבמהלך העונות לא נראה לנו מברג הלייזר יותר מפרק אחד קול התופים שבו המאסטר גורם לדוקטור להזדקן בשביל להחלישו.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.