FANDOM


טורצ'ווד
Torchwood-logo-torchwood-256800 1600 1200
בסיסים טורצ'ווד אחת

טורצ'ווד שתיים
טורצ'ווד שלוש
טורצ'ווד ארבע
טורצ'ווד הודו

מנהיג המלכה ויקטוריה (מייסדת)

איבון הרטמן - טורצ'ווד אחת, עד שנהרס ב-2007
ג'ק הארקנס - טורצ'ווד שלוש
ארצ'י - טורצ'ווד שתיים
אלינור, דוכסית מלרוז - טורצ'ווד הודו

טורצ'ווד. מחוץ לממשלה, מעבר למשטרה. מאתרים חיים חוצניים על כדור הארץ, מחמשים את המין האנושי כנגד העתיד.
-ג'ק הארקנס


מוסד טורצ'ווד (בקיצור, טורצ'וד) הוא ארגון שנוסד בשנת 1879 (העולם החדש) בכדי להגן על האימפריה הבריטית (מאוחר יותר "בריטניה הגדולה") מאיומים חיצוניי, לתפוס את הדוקטור (משימה שהטילה המלכה ויקטוריה) בגלגולו העשירי ולאבטח את בריטניה בטכנולוגיה חוצנית (שיניים וציפורניים, צבא הרוחות).

לטורצ'ווד יש סניפים בכל בריטניה (הכל משתנה, אודיו: גיל הזהב). לפני 2007, הסניף המנהיג היה טורצ'ווד אחת בלונדון (צבא הרוחות). לאחר הקרב של קנארי וורף, המנהיגות הועברה אל טורצ'ווד שלוש בקארדיף, שכבר לפני כן היה לו יותר תמריץ להגן על העולם, מאחר וג'ק הארקנס התמנה למנהיג המחוז ב-2000. (יום הדין, קול התופים, הכל משתנה, רסיסים).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.