FANDOM


מוקי קהארי
Mooky Kahari widescreen
גזע אנושית
מקום מוצא כדור הארץ
הופעה פני שמאלה
שחקן עיקרי מרסיה לקי

מוקי קהארי הייתה אחת מחברותיה של דונה נובל ביקום חלופי. היא בילתה עם דונה בפאב כאשר כוכב הקורים של קיסרית הראקנוס הופיע בשמי כדור הארץ בחג המולד. היא קינטרה בוינה, כשזו חשבה שהכוכב הוא קישוט חג מולד (פני שמאלה).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.