FANDOM


​מחפשים את פיטר (באנגלית, Looking for Peter) היה סרט דוקומנטרי שדן בפיטר ר' ניומן, הכותב של הסנסורייטים. הסרט שוחרר יחד עם הוצאת ה-DVD של אותו הסיפור בשנת 2012. הסרט בלט בחשיפת פרטים ביוגרפיים על הכותב, אשר רובם לא נחשפו מעולם על ידי פריט מורשה אחר, כמו מגזין דוקטור הו.

חלק מהדברים שנחשפו לראשונה בסרט היו:

  • בניגוד לכותבים אחרים, שום פרס או מלגה לא ניתנו מעולם על שם ניומן בתוך קהילת דוקטור הו.
  • שמו האמצעי של ניומן היה "ריצ'ארד".
  • הסבר של כמה מהשמועות סביב דמותו של ניומן המסתורי.
  • תאריך מותו, עניין שנטה לבלבול.
  • סיבת מותו, עוד עניין שנטה לבלבול לפני הסרט הזה (ובעיקר, הפריך את השמועות על כך שהוא התאבד).
  • דיון על הקריירה שלו בשלהי שנות ה-50' באולפני "האמר", כולל פרטים לגבי העבודה היחידה עליה הוא קיבל קרדיט (חוץ מעבודתו בדוקטור הו), הסרט זוכה פרס הבאפט"א "האויב של אתמול".
  • סקירה של שירותו במלחמת העולם השנייה.
  • השערה על הצורה בה התנהלו חייו אחרי הסנסורייטים, עבודתו התרבותית האחרונה.
  • תצלומים של ניומן נראים לכל אורך הסרט.

הסרט לווה בקריינות של טובי האדוקה, וכלל ראיונות עם ורה ניומן, הלן או'דונהיו, ריצ'רד ביגנל, מרקוס הירן, טום ספילסברי, רוב שרמן.

קדימון לסרטעריכה

קדימון לסרט

קדימון לסרט

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.