FANDOM


אדון זמן נשיא בעל שם לא ידוע
250px
גזע אדון זמן
 נשיא הועדה הזה הנהיג את אדוני הזמן כאשר כוח לא ידוע, שבסופו של דבר הסתבר להיות אומגה, שאב את כוחותיהם. הנשיא הזה החליט לבזבז את כוחותיהם האחרונים של אדוני הזמן כדי לזמן את שתי ההתגלמויות הראשונות של הדוקטור בשביל שיעזרו להתגלמותו השלישית לפתור את המשבר. לאחר ששלושת ההתגלמויות הצליחו לפתור את הבעיה, אדוני הזמן ביטלו את גלותו של הדוקטור ושיחזרו את אפשרותו לטייל בחלל ובזמן. (שלושת הדוקטורים)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.