FANDOM


סייקוראקס
250px

סייקוראקס (או סיקוראקס) הם גזע אגדתי של לוחמים ופושעים אינטרגלקטיים. 

ביולוגיהעריכה

לסייקוראקס היו שני שלדים- שלד פנימי ושלד חיצוני. חלק מפניהם היה מכוסה בגולגולת, וחלק אחר היה חסר עור וחסר את בשרם ושריריהם. הגולגולת החיצונית שלהם יכלה להופיע בתור עצם גסה ודמויית-אדם, (פלישת חג המולד) לעצם חלקה, דמויית-חיה או יצור מקרין. לחלקם היה שיער ארוך וחלק. (קומיקס: קללת האלמנה)

תרבותעריכה

סייקוראקסים זכרים לבשו את צלעותיהם של הנשים שלהם בתור מתנת חתונה. (קומיקס: קללת האלמנה)

שפת האם של הסייקוראקס הייתה סיקוראקסית. הם התאמנו בשעבוד גזעים אחרים. הם תכננו לשעבד את בני האדם בערב חג המולד. (פלישת חג המולד) בתוך החללית שלהם היו מספר כלובים בהם כלואים חייזרים נוספים, ככל הנראה מפלישות נוספות שלהם בעבר. (קומיקס: קרבות בזמן)

דתעריכה

למרות שהם היו מאוד מפותחים מבחינה טכנולוגית, הסייקוראקס עדיין היו גזע בעל אמונות תפלות שהאמינו בקסמים ובכישופים. (פלישת חג המולד) הם סגדו לאל בשם אסטרופיה. (פרוזה: האופל האחרון) במקומות מסוימים בשטחים בהם חיו סייקוראקסים, הם הקימו בתי תפילה. (קומיקס: קללת האלמנה)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.