FANDOM


סקיי סילבסטרי
Sky pre possession
גזע אנושית
הופעה חצות
שחקן עיקרי לזלי שארפ

סקיי סילבסטרי הייתה אשת עסקים שנסעה במסע התענוגות על הספינה קרוסיידר 50 אל כוכב הלכת חצות.

זמן קצר לפני המסע אל חצות, סקיי נפרדה מאשתה. כאשר ישות לא ידועה החל לדפוק על צידי הספינה, סקיי נתקפה פאניקה, והאמינה שהישות חיפשה אותה בלבד. היא חשבה שהוא נשלח על ידי בת זוגתה לשעבר, וציינה "היא אמרה שהיא תשיג אותי". הישות, שניזונה מפחד, השתלטה על גופה של סקיי.

כשהיא אחוזת דיבוק, סקיי חזרה על מה שכולם אמרו. לאחר מכן, היא החלה לומר את מה שאחרים אמרו בזמן שאמרו את זה. ג'תרו הסיק מזה שסקיי לא שולטת יותר בגופה. הנוסעים נבהלו מההצהרה, והחליטה לזרוק את סקיי מהספינה אל מותה. הדוקטור העשירי התנגד לזה. סקיי החלה לחזור על מילותיו של הדוקטור בלבד, וזמן קצר לאחר מכן, כבר אמרה את מילותיו לפני שהוא אמר אותן, וגרמה לו לחקות אותה. הנוסעים האחרים האמינו שהישות עזבה את גופה של סקיי ועברה לגופו של הדוקטור, אך למעשה, הישות עדיין חיה בגופה של סקיי וגנבה את קולו של הדוקטור.

סקיי שכנעה את הנוסעים לזרוק את הדוקטור מהספינה. הדיילת הבינה בשלב זה שסקיי עדיין נשלטת בידי הישות, לאחר שאמרה את הביטויים "אלונזי!" ו"מולטו בנה", בהם הדוקטור השתמש קודם לכן. הדיילת תפסה את סקיי, פתחה את דלת הספינה ודחפה אותה החוצה, כשהיא מקריבה את עצמה כדי להציל את הדוקטור ואת שאר הנוסעים (חצות).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.