FANDOM


קוב
Cobb
גזע אנושי
מקום מוצא מסליין
הופעה בתו של הדוקטור
שחקן עיקרי נייג'ל טרי

גנרל קוב היה גנרל שפגש את הדוקטור העשירי, דונה נובל ומרתה ג'ונס בכוכב הלכת מסליין. הוא פיקד על קליין ועל בתו של הדוקטור, ג'ני. דונה כינתה אותו "קפטן משוגע" לאחר שהוא הורה לעצור אותה ואת חבריה, ודיבר על רצונו לבצע רצח עם בבני ההאת'.

כאשר קליין לכד את הדוקטור ואת דונה, הוא הביא אותם בפני קוב, שהניח שהם היו פציפיסטים מהאגף המזרחי.

קוב ביקש מהדוקטור להצטרף למלחמתו נגד בני ההאת' החייזריים. הוא שאף להשיג את המקור. הוא האמין שכשהמקור בידו, יהיו לו הכוח להשמיד כל בן האת' על הפלנטה. כאשר הדוקטור סירב לעזור ודיבר במקום זאת על עצירת המלחמה, קוב עצר את הדוקטור, יחד עם דונה וג'ני, בעוון אי-תמיכה במלחמה. הוא מצא מאוחר יותר את קליין קשור על רצפת התא, והבין שהשלושה ברחו מהמקום. קליין סיפר שג'ני תמרנה אותו.

קוב וחייליו רדפו אחריו הדוקטור, דונה וג'ני במסדרונות הסודיים שהתגלו על ידי הדוקטור. כאשר ג'ני ניסתה לקנות זמן ולעכב את החיילים, היא יכלה להרוג את קוב אך היססה והחליטה שלא. הוא ניסה לשכנע אותה להצטרף למאבקו, ואמר שזה היה "בדם שלה". ג'ני כבר הייתה נאמנה לחלוטין בשלב זה לאביה, הדוקטור, וזה אמר לה שתמיד יש ברירה כשמדובר בהרג. במקום זאת, היא ירתה בצינור אדים כדי לעכב את קוב ואנשיו. כשהדוקטור אמר לקוב שאם המקור הוא נשק הוא לעולם לא יתן לו להשתמש בו, קוב ניסה להרוג אותו.

הדוקטור, דונה וג'ני התאחדו עם מרתה ומצאו את המקור ראשונים. הם גילו כי המקור היה למעשה מכשיר הארצה. הדוקטור הכריז שהמלחמה נגמרה ושבר את מכשיר ההארצה, כשהגזים המחיים שלו מתפזרים באוויר. קוב האשים את הדוקטור שהרס את סיכויו לניצחון וניסה לראות בו. ג'ני קפצה מול אביה וספגה את הכדור במקומו. היא נורתה באחד מהלבבות שלה ונראה שמתה. הדוקטור החזיק אקדח מול פניו של קוב וחשב לנקום בו, ואז הוריד את האקדח, ואמר לקוב ש"הוא לעולם לא היה יורה". משם הוא פנה לשתי קבוצות בני האדם וההאת', ואמר להם שזה צריך להיות בסיס החברה החדשה שהם עומדים לבנות ביחד - אדם שלא היה יורה. דרגתו של קוב נלקחה ממנו, והוא נעצר ונכלא עבור הרצח של ג'ני (בתו של הדוקטור).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.