FANDOM


שאקרי
250px-Shakri
ידועים גם בתור השולטים המזיקים של היקום
סוג ביולוגי דמויי אדם
הופעה כוח השלושה
השאקרי היו מיתוסים ידועים בהיסטורית אדוני הזמן, שנודעו כ"שולטים המזיקים של היקום".

הופעהעריכה

המראה האמיתי של השאקרי הוא לא ידוע; ההולוגרמה בספינת השאקרי לקחה את צורתו של אדם, גבר קירח ומקומט. ("כוח השלושה")

היסטוריהעריכה

הדוקטור הסביר, שאדוני הזמן לומדים על השאקרי בצעירותם, אבל חושבים אותם רק לאגדות אפלות. הם קיימים בכל רגע ומקום בחלל ובזמן.

בתחילת המאה ה-21, השאקרי החליטו שהמין האנושי צריך להיכחד לפני שיספיק להקים מושבות בחלל. הם שלחו מיליוני קוביות אל כדור הארץ, ואז לא עשו איתם כלום. לאחר שנה, בני האדם הצליחו להתרגל לרעיון הקוביות והתחילו להכניס אותם לחייהם. בנקודה הזאת, השאקרי הפעילו את הקוביות ל-47 דקות, בכדי ללמוד כל שאפשר על האנושות. אחרי שהקוביות ספרו לאחור מ-7, הן עצרו את הלב של כל אדם שהיה קרוב אליהן.
השאקרי תכננו לשלוח עוד גל של קוביות אבל הדוקטור הצליח לשנות את הפונקציה שלהן, כך שהן בעצם יחזירו את הלבבות שהפסיקו לפעולה וישקמו את הקורבנות של הקוביות. ("כוח השלושה")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.