FANDOM


ייתכן שאתה מחפש אחר פירוש אחר לשם זה.
תעשיות זאב רע
BadWolfCorp
קשורים הדאלקים
בסיסים לווין 5
הופעות זאב רע / התפצלות הדרכים

תעשיות הזאב הרע הייתה החברה שהשתלטה על לווין חמש אחרי הבסתו של הג'גרפס והפכה אותו ל"תחנת המשחקים". תחרויות ריאליטי שהופקו על ידי התאגיד כוללות את החוליה החלשההאח הגדולמה לא ללבושכוכב נולד וספירה לאחור.

התאגיד גם יצר אנדרואידים שינחו כל תוכנית, כולל אן-דרואיד, דאבינדרואיד, טרין-אי וזו-זאנה. הם תוכננו כך שיהיו דומים למנחים המקוריים של התוכניות שאותם הנחו, ואפילו היו להם קולות רובוטיים זהים לאלה של המנחים (זאב רע).

שם התאגיד הושפע מרוז טיילר, שתחת השפעתה של מערבולת הזמן ושל הישות שכונתה "הזאב הרע", פיזרה את מוטיב הזאב הרע ברחבי החלל והזמן (התפצלות הדרכים).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.