FANDOM


התת-יקום היה היקום - ואולי היקום האחרון מבין מספר יקומים - שהגיע מיד לפני "לידתו" של היקום בו אנו חיים. אחרי התמוטטתו של התת-יקום, מספר גזעים שחיו בו הצליחו למצוא את דרכם אל היקום הנורמלי, ולחלקם (כדוגמת החיה, האדירים הזקנים והאורות העתיקים) קיבלו כוחות אלוהיים. זאת אומרת, שחלק מהיצורים החזקים והכוחניים ביותר של הקיום הנוכחי הגיעו מהיקום הזה. זה עשה את היצורים האלה עתיקים יותר מאדוני הזמן עצמם (הכוכב הבלתי אפשרי, פרוזה: אש מאכלת-כלחגיגות המילניום).

היסטוריהעריכה

נאמר שבתת-היקום היה ריק ורוד, וכוכבים בצורת סופגניות מחוררות. החוקים הפיזיקליים שלו היו דומים יותר למה שיתפרש ביקום זה כקסם (פרוזה: חגיגות המילניום).

ידע בנוגע ליקום הזה נשמר כסוד כמוס. הדוקטור היה מודע לקיומו בעקבות החיבור שלו למטריקס בזמן תקופתו כאדון נשיא (הפלישה לזמן, פרוזה: חגיגות המילניום). גם אז, הידיעה הייתה זמנית בלבד: בגלגולו השישי והשביעי הדוקטור היה בקיא לגמרי בכל הפרטים הקשורים ליקום זה (פרוזה: אש מאכלת-כל, פוטוסינתזה™), ואילו בגלגולו העשירי הוא היה בטוח לגמרי שיקום כזה לא יכול להתקיים (בור השטן).

גזעיםעריכה

בתוך הגזעים שטענו להיות עתיקים יותר מהיקום נכללים אדירים זקנים כדוגמת אזאטות, יוג-סוטוהוף ושאב-ניגוראת' (פרוזה: אש מאכלת-כל, חגיגות המילניום). על כוכבים רבים, יצורים אלה הפכו לחלק מהאגדות והדתות הרבות. האדירים הזקנים נסגדו על ידי הגזע האינטליגנטי הראשון שהתפתח על כדור הארץ - הסילוריאנים (פרוזה: אש מאכלת-כל). לא ברור אם כל האדירים הזקנים משתייכים לגזע אחד או שהשם הזה הוא רק כינוי המתאר את כל היצורים הכוחניים שברחו מהתת-יקום ליקום שלנו.

החיה טען שהוא נוצר לפני היקום ונכלא על ידי תלמידי האור, מה שמציב את שני היצורים (או הגזעים) האלו בתוך הקטגוריה של גזעי התת-יקום. החיה טען גם שהוא ההשראה לכל דמויות השדים והשטנים במיתולוגיות של דתות רבות מספור, כולל השדים של מיתולוגיית בני האדם, אל המלחמה העתיק של הקלאדים ואל הרשע של הדרקוניאנים (הכוכב הבלתי אפשרי/בור השטן).

לוק סמית חשד שהאורות העתיקים הגיעו מהתת-יקום (סודותיהם של הכוכבים).

קרא גםעריכה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.