FANDOM


השנה 2013 הייתה שנה בה ביקר רבות הדוקטור, בעיקר במהלך התגלמותו האחת עשרה.

בזמן כלשהו במהלך השנה הזאת, הדוקטור העשירי סיכל פלישת אוטונים במרכז קניות בהיפרוויל (פרוזה: אוטונומיה).

לאחר שגילה את קלרה אוסוולד האמיתית, הדוקטור האחד עשר שלח ראש כפית אל מגדל השארד בלונדון כדי להעלות את גברת קיזלט לענן הנתונים של האינטליגנציה הגדולה. קיזלט הורתה על אנשיה להציל אותה, אך הצלתה כלולה בהורדת כל המוחות בענן החזרה לאנשים עם הגוף, ובהם נמצאות קיזלט וקלרה (הפעמונים של ג'ון הקדוש).

הדוקטור השביעי ואייס מצאו ספרי זכרונות של קבוצת הקפטן איאן גילמור בחנות ספרים בלונדון (אודיו: משחקי ההתנקשות).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.