Wikia


De Doctor is een afvallige Time Lord van de planeet Gallifrey die, in vrijwillig ballingschap, door het universum reisde en vocht tegen onrechtvaardigheid waar hij het maar kon vinden. Als enige Time Lord overleefde hij de laatste grote tijdsoorlog waarbij hij de vijand, de Daleks, versloeg. Helaas keerden zij terug kort voor zijn negende regeneratie. Zijn hele leven lang heeft de Doctor al een groot zwak voor de planeet Aarde en zijn inwoners, de mensen. Door zijn heldhaftige en levensreddende acties wordt hij overal in tijd en ruimte geëerd, in tegenstelling tot zijn grootste vijand, het kwaadaardige ras van Daleks. De Daleks en andere vijanden van de Doctor zien hem als een terroristische bedreiging.

Incarnaties van de Doctor
Eerste Doctor - Tweede Doctor - Derde Doctor - Vierde Doctor - Vijfde Doctor - Zesde Doctor - Zevende Doctor - Achtste Doctor - War Doctor - Negende Doctor - Tiende Doctor - Elfde Doctor - Twaalfde Doctor - Dertiende Doctor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.