Wikia


De derde Doctor is de derde incarnatie van de Time Lord bekend als de Doctor. Hij werd gespeeld door Jon Pertwee, een Engelse acteur.

Incarnaties van de Doctor
Eerste Doctor - Tweede Doctor - Derde Doctor - Vierde Doctor - Vijfde Doctor - Zesde Doctor - Zevende Doctor - Achtste Doctor - War Doctor - Negende Doctor - Tiende Doctor - Elfde Doctor - Twaalfde Doctor - Dertiende Doctor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.