Wikia


De Dertiende Doctor is de veertiende incarnatie van de Doctor. Het is de eerste vrouwelijke incarnatie. Ze wordt gespeeld door Jodie Whittaker.

Incarnaties van de Doctor
Eerste Doctor - Tweede Doctor - Derde Doctor - Vierde Doctor - Vijfde Doctor - Zesde Doctor - Zevende Doctor - Achtste Doctor - War Doctor - Negende Doctor - Tiende Doctor - Elfde Doctor - Twaalfde Doctor - Dertiende Doctor
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.