Wikia


Sterrenkaarten waren astronomische kaarten van sterrenbeelden.

De Eerste Doctor bezat zo'n kaart (TV: The Web Planet) en had later papieren kaarten. De Vijfde Doctor probeerde Nyssa en Tegan ze te leren lezen net voor hun tweede ontmoeting met de Mara. (TV: Dragonfire, Snakedance)

Voyager bezat sterrenkaarten die aangaven hoe je "de dimensie der doods" kon bereiken. Astrolabus tatoeëerde ze op zijn lichaam en liep dan weg. Voyager, die dacht dat ze gestolen waren, gaf de Zesde Doctor de opdracht om ze terug te gaan halen. Hij haalde Astrolabus in en Voyager doodde hem. (COMIC: Voyager, Once Upon a Time Lord)

De Ijstuinen van de Iceworld op Svartos had sterrenkaarten dat andere tegenspraken doordat de planeet Proamon verwoest zou zijn. (TV: DragonFire)