De War Doctor is de incarnatie van de Doctor die in de Laatste Grote Tijdsoorlog Gallifrey ten val heeft gebracht. 

Hij werd gespeeld door John Hurt.  

Incarnaties van de Doctor
Eerste Doctor - Tweede Doctor - Derde Doctor - Vierde Doctor - Vijfde Doctor - Zesde Doctor - Zevende Doctor - Achtste Doctor - War Doctor - Negende Doctor - Tiende Doctor - Elfde Doctor - Twaalfde Doctor - Dertiende Doctor

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.