FANDOM


Prefix
Denna sida definierar ett prefix.
Prefix används av denna wiki för att snabbt förklara för läsaren vilken typ av källa
som ligger bakom ett påstående eller fakta. Den vanligaste av dessa är TV.

SPEL används på denna wiki som ett prefix för att beteckna varje äventyr som berättas genom spelets gång - datorspel eller andra - som anses vara giltiga källor av vår policy. Detta inkluderar naturligtvis verkligt berättande spel som The Adventure Games.