FANDOM


Prefix
Denna sida definierar ett prefix.
Prefix används av denna wiki för att snabbt förklara för läsaren vilken typ av källa
som ligger bakom ett påstående eller fakta. Den vanligaste av dessa är TV.

Prefixet WEB står för:

  • webcasts [ljud och/eller video] av material (som refererar till originalberättelser) exklusivt för Internet, på licensierade sidor som BBC.co.uk
  • webcast - originalmaterial som senare släpptes, i en identisk form, till kommersiellt media
  • berättelser i text- eller serieformat som släpptes exklusivt online

Det refererar inte till:

  • ordagranna återsändningar (på Internet) av existerande video- och ljudberättelser
  • webbaserade e-böcker av berättelser i textformat som i original publicerades på annat sätt